Hjem

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Aurskogbanen er en frivillig forening som arbeider med å reetablere deler av smalsporjernbanen som ble nedlagt i 1960 i kommunene Aurskog-Høland og Sørum.

De kortsiktige målet for Aurskogbanen

Ivareta stasjonsbygningen på Finstadbru
Reetablere bane mellom Finstadbru og Killingmo
Etablere en aktivitet med dresinsykling på strekningen Finstadbru og Killingmo stasjoner.

Hva de langsiktige målene kan bli vil bare framtiden vise. Med innsats fra lokale krefter og andre som ser hva dette prosjektet kan munne ut i samt kommuner og offentlige bidragsytere kan dette bli en stor attraksjon som føyer seg godt inn i allerede eksisterende aktiviteter i Aurskogområdet.